Prejel sem poškodovan izdelek ali izdelek z napako. Kaj storiti?
Ob prejemu poškodovanega izdelka med transportom ali odprte embalaže izdelek takoj reklamirajte dostavljavcu in nas obvestite na elektronski naslov info@trunki.si. V primeru prejema napačnega izdelka ali izdelka z napako, nas takoj obvestite na elektronski naslov info@trunki.si. Izdelek vam bomo zamenjali, pri čemer stroške dostave krijemo mi.

Vračilo blaga
Kupec je ob prevzemu dolžan blago preveriti in morebitne nepravilnosti ali poškodbe takoj sporočiti dostavljavcu, nato pa se s podjetjem dogovoriti za zamenjavo blaga ali vračilo kupnine. Če se kupec odloči za zamenjavo, mora blago nepoškodovano, v originalni embalaži in v nespremenjeni količini na svoje stroške dostaviti podjetju MAJinA d.o.o. najkasneje v štirinajstih (14) dneh po dogovoru o menjavi blaga. Podjetje blaga ni dolžno sprejeti, če je blago uničeno, pokvarjeno, (delno) izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, razen, če se obravnava kot reklamacija in je bilo blago v takem stanju že pred prejemom in je kupec/prejemnik to takoj sporočil podjetju ali dostavljavcu, od katerega je blago prejel.
Po prejemu nerabljenega, nepoškodovanega blaga v nespremenjeni količini in v originalni embalaži, vam skladno z zakonom (takoj ko je mogoče, najkasneje pa v 15 dneh po prejemu blaga) pošljemo drug artikel ali vrnemo že plačano kupnino. Ob vračilu blaga nam prosim posredujte tudi številko računa za blago, vaše osebne podatke ter transakcijski račun, na  katerega želite, da se plačilo vrne.

Menjava blaga
Ob ugotovitvi, da vam izdelek oz. njegova barva ne ustreza, ga brez težav zamenjamo. V tem primeru stroške pošiljanja krijete vi. Izdelek mora biti tudi v tem primeru nerabljen, nepoškodovan in v originalni embalaži.

Garancija
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma za brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z datumom prejema blaga. Prostovoljna garancijska doba za  kovčke TRUNKI je 5 let. Garancija velja na ozemlju Republike Slovenije.

V garancijskem roku lahko potrošnik od garanta zahteva brezplačno odpravo napake. Garant si pridržuje pravico presoje o popravilu ali zamenjavi artikla. Če napake ni mogoče odpraviti ali je podjetje ne odpravi v roku 30 dni (izjemoma s 15 dnevnim podaljšanjem), lahko potrošnik zahteva zamenjavo za nov brezplačen izdelek, sorazmerno znižanje kupnine ali odstop od pogodbe in vračilo kupnine. Po preteku garancije zastopnik Majina d.o.o. še 3 leta zagotavlja dobavo originalnih rezervnih delov in izvaja servisna dela na proizvodih proti plačilu.

Kakšen je postopek uveljavljanje garancije?
Kupec mora v garancijskem roku in pod garancijskimi pogoji s pisno vlogo od garanta zahtevati odpravo napak, pri tem pa mora predložiti tako izdelek kot kopijo računa (ali drugega dokazila o nakupu). Kupec z odpravo napak ali nadomestitvijo izdelka nima nobenih stroškov. Če prodajalec ugotovi, da je do napake na izdelku prišlo zaradi nepravilnega ravnanja kupca, zaradi česar se izkaže, da je garancijski zahtevek neupravičen, bo izdelek s pisnim obvestilom poslal nazaj na njegove stroške. 

Najbolje je, če reklamacijo uredite na sedežu podjetja Majina d.o.o., če to ni mogoče, pa najprej pošljete elektronsko sporočilo z jasnim in podrobnim opisom in s priloženimi fotografijami na info@trunki.si. Šele nato po dogovoru pošljete izdelek, ki ga želite reklamirati.

Garancija ne pokriva:
-neprimerne uporabe, uporabe za druge namene, kot je kovček namenjen in neskrbnega ravnanja 
-običajne obrabe proizvoda
-udarcev zaradi zunanjih dejavnikov (udarcev ob trde elemente)
-škode, ki nastane zaradi nepooblaščenih posegov v obliko in namembnost artikla
-prav tako garancija ne velja ob neupoštevanju NAVODIL ZA VARNO UPORABO (najdete jih na etiketi na kovčku).

OPOZORILO: Kupec ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga. 

Proizvajalec: Magmatic Ltd, Shaftesbury Chapel Union Road Bristol, BS2 OLP United Kingdom

Garant in servis: Majina d.o.o., Petkovškovo nabrežje 31, 1000 Ljubljana (zastopnik in distributer podjetja Magmatic Ltd za Slovenijo)